غیرت به معنای سخت گرفتن به زن و بچه نیست.

بلکه غیرت یعنی احساس مسئولیت. یعنی بی تفاوت نباشم. یعنی نگران باشی دغدغه داشته باشی

غیرت نسبت به خانواده، جامعه،  وطن و دین.

 

بعضی از ما مردا فکر می کنیم غیرت یعنی اگه زن خواست خطایی کنه جلوش رو بگیریم!

 

* مردی غیرتمنده که زمینه های بی عفتی رو به وجود نیاره.

البته زن هم همین طور. اما مردا بشتر چون مسئولیت خانواده به عهده مرده.

 

مردی که ماهواره می خرد و همسرش به بی حیایی کشیده می شود جز خودش را سرزنش نکند.

 

بیشتر بخوانید:

-احادیث غیرت