سلامتی پسری که حواسش به چشماش هست!

میگه نگاه نمی کنم تا به ناموسم نگاه نکنن!

سلامتی پسری که غیرت داره چون نگرانه.

نگرانه که مبادا چشم هیز و ناپاک دنبال خواهرش یا همسرش باشه!

و در آخر سلامتی پسری که یه بار هم با نامحرم رابطه نداشت-واسه اینکه تموم لحظه هاتی خوبشو با عشقش(همسرش)باشه،نه هر دختر خیابونی...

-------------بیشتر بخونین---------------

آیا هر رابطه ای با نامحرم حرامه؟

غیرت خوبه یا بده؟