سلامتی دخترخانمی که...

-قدر خودشو میدونه و مُفت و رایگان خودشو نمی فروشه!

-تموم زیبایی ها و عشوه هاشو گذاشته واسه عشقش(همون عقش!)

-می دونه باید مواظب باشه که مبادا با آرایش کردن موجب آلوده شدن یه جوون بشه!

 

مطلب مرتبط: آرایش خوب یا بد؟