یعنی اینکه خداوند همه کار ها رو درست میکنه!؟

یعنی لازم نیس تلاش کنیم؟

 

***البته که باید تلاش کنیم. اما در حین تلاش لازمه که امیدمون به خدا باشه.

اگه قرار بود این طوری باشه که اینجا رو اسمشو دنیا که نمیذاشتن. میذاشتن بهشت!!

شاید بپرسید که پس امید به خدا داشتن چه فایده ای داره؟

 

روشن یا خاموش بودن لامپ اتاق، هم به دست ماست هم به دست ما نیست!!

از یه طرف داخل اتاق کلید برقی هست که میتونیم لامپ رو روشن کنیم.

از طرفی دیگه: این جریان برق منبعی داره که اگه مسئول برق اونو قطع کنه.دیگه هرچی کلید رو بزنیم،فایده ای نداره...

امام علی علیه السلام می فرمایند "امیدت تنها به خدا باشه..."  حکمت 79

چون هیچ قدرت و اراده ای بالاتر از اراده ی خدا نیست. اگر او بخواد هیچ چیز نمیتونه مانع باشه!

پس چه بهتر که امیدمون در همه چیز به اون منبع اصلی هستی باشه. یا الله.