چرا حضرت زهرا  این قدر خدا را عبادت می کرد؟

  این سوال شبیه این شبهه است:

مگر خدا به  عبادت ما نیاز دارد و یا خدا نعوذ بالله دوست داره که ما  ازش تعریف کنیم!؟

خب اگه نیاز نداره پس چرا خدا رو عبادت کنیم؟

شکی نیست که خواسته های خداوند و حتی معصومین به نفع خود ماست.

مثل اینکه  فرد محترم و دلسوزی را دیده باشیم که به ما می گوید این کار را انجام بده تا موفق بشی.

اما اینکه خداوند به ما میگه نماز بخون و ما در نماز خدا رو ستایش می کنیم نیز دلیل بر نیاز خداوند نمی شود.

این عبادت خود جامعی از سبک زندگی را به ما می آموزد.

 سبک فکری می دهد که سختی های زندگی را بر ما شیرین و گوارا و یا نهایتا قابل تحمل می کند...

آری فاطمه با این عبادت ها بود که توانست فرزندانی چون حسن و حسین را تربیت کند.

توانست برترین الگوی جهانیان شود و عرشیان و فرشیان به مقام او نرسند...

البته به توصیه می کنم که کتاب پرتویی از اسرار نماز رو حتما بخونید. واسه دانلود کلیک کنید!