کتاب گلبرگ زندگی ازجمله کتب خوب در زمینه حقوق زن و شوهر می باشد.