1. پیامبر اکرم (ص):مساجد، محل جلوس پیامبران است. [مستدرک، ج 3، ص 363]

 2. پیامبر اکرم (ص):باغهای بهشت، مساجد است. [کنز العمال ج 7 ص 648]

 3. پیامبر اکرم (ص):کسی که با مسجد انس بگیرد خدای متعال نیز با او انس گیرد.[کنز العمال ج 7 ص649]

 4. پیامبر اکرم (ص):مساجد بازاری از بازارهای آخرتند، پذیرایی آن مغفرت و تحفه‌اش بهشت است! [مستدرک، ج 3، ص 361]

 5. پیامبر اکرم (ص): کسی که مسجد خانه او باشد (مرتب به مسجد تردّد کند) خداوند، آسایش و کامیابی او و عبور از صراط را برایش ضمانت کرده است. [مستدرک، ج 3، ص 363]

 6. پیامبر اکرم (ص):همانا برای هرگامی که به سمت مسجد برداشته می شود (از سوی خداوند) مقامی برای آن در نظر گرفته شده است. [کنزالعمال، ج 8،ص 258]

 7. امام صادق(ع):هرکس مسجدی بسازد، خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد.[وسائل الشیعه ج 3 ص 485]

 8. پیامبر اکرم(ص): هرکه برای خدا مسجدی بسازد و در آن ریا و خود نمایی به کار نبرد،خداوند در بهشت خانه ای برایش بنا می کند. [کنز العمال ج 7 ص 655]

 9. پیامبر اکرم(ص): شب و روز به سوی مسجد شتافتن از اقسام جهاد کردن در راه خدا است.[ کنز العمال ج 7 ص 648]

 10. امام حسین(ع):اهل مسجد، زائران خدا هستند و بر صاحب خانه است که به زائرش هدیه دهد. [إرشاد القلوب إلى الصواب ج‏1 ص 77]

 11. امیرالمومنین (ع)نشستن در مسجد برای من بهتر از نشستن در بهشت است، زیرا در بهشت خود را خوشنود می سازم و در مسجد پروردگارم را. [وسائل الشیعه ج 3 ص 482]

 12. پیامبر اکرم(ص):بهترین مکانها در زمین، مساجد است. [وسائل الشیعه ج 12 ص 344]

 13. پیامبر اکرم(ص): محبوب ترین اهل مسجد کسی است که هنگام ورود به مسجد اولین نفر و هنگام خروج از آن آخرین نفر باشد.

  [وسائل الشیعه ج 12 ص 344]

 14. پیامبر اکرم (ص):هرکس کلامش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلی را در بهشت برای او بنا می کند.

  [وسائل، جلد 3، ص 481]

 15. پیامبر اکرم (ص):مسجد در میان مردمی که در آن نماز نمی‌خوانند غریب است و خداوند در روز قیامت نظر رحمت خود را از آنها دریغ خواهد کرد. [بحار، ج 78، ص 115]

 16. امام باقر(ع): کسی‌که یک مسجد بنا کند ـ هرچند کوچک باشد ـ خداوند یک خانه در بهشت برای او بنا می‌نماید.

  [وسائل، ج 3، ص 486]

 17. پیامبر اکرم (ص): مسجد در میان مردمی که در آن نماز نمی‌خوانند غریب است و خداوند در روز قیامت نظر رحمت خود را از آنها دریغ خواهد کرد. [بحار، ج 78، ص 115]

 18. پیامبر اکرم (ص):هرکس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گامی ده حسنه برایش ثبت و ده گناهش پاک و ده درجه و منزلت او (در بهشت) بالا می‌رود. [وسائل، ج 3، ص 483]

 19. امام خمینی(ره): محراب یعنی مکان حرب، مکان جنگ، هم جنگ با شیطان و هم جنگ با طاغوت.

 20. امام خمینی(ره): سعی کنید که مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد ، و توجه داشته باشید که عزلت و کناره گیری در اسلام نیست.

 21. امام خمینی(ره):  این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.

 22. امام خمینی(ره): مسجد ها را خالی نکنید تکلیف است امروز. امروز یک روزی است استثنایی.

 23. امام خمینی:حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به او بسته است.

 24. < >.

  رهبر انقلاب:با نماز و مسجد و عبادت و جلسات دینى و جلسات قرآن باید انس پیدا کنید.

 25. رهبر انقلاب:مساجد به شکل شایسته غبارروبى شود و خدمت به مسجد، کارى مردمى و همگانى شمرده شود.

 26. رهبر انقلاب:همین مجموعه مساجد است که فضا را فضای دینی نگه می دارد و معارف را از نسلی به نسلی منتقل و با دین، آشنا می کند.