شعار وحدت چیزی جز کردار و گفتار اهل بیت نیست!

حکایتی از امیر مومنان با یک یهودی را بخوانید:

روزی یک شخص یهودی که از شام همراه با الاغ و باری از گندم به کوفه آمده بود در نزدیکی شهر کوفه الاغ و بار گندم خود را گم می‌کند، وقتی حضرت علی(ع) از مشکل و گرفتاری این شخص مطلع می‌شود الاغ او را پیدا و آن شب را تا صبح از اموال آن شخص یهودی محافظت می‌کند و تنها برای نماز صبح از یهودی جدا می‌شود و فردا صبح نیز آن شخص یهودی را به بازار اسلامی می‌برد و اموال آن شخص را به فروش می‌رساند،[1] نقل شده است وقتی آن شخص این همه اخلاق و ایثار حضرت را مشاهده می‌کند مسلمان می‌شود.

آری بدین گونه باید افراد را جذب دین کرد!

آیا غیر این است که ما موظفیم به سیره اهل بیت عمل کنیم!

این است رفتار امام با شخصی که حتی همکیش او نیست!

------------------------------

1. الگوی رفتاری امام علی(ع)، محمد دشتی به نقل از: مجالس الواعظین: ج1، ص281