هیچ کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امّت محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) و به انس گرفتن آنان به همدیگر، از من دلسوزتر باشد.(1)
چه کسی می تواند اینقدر صبر و تحمل داشته باشد!
خار در چشم و استخوان در گلو!
بخاطر اینکه میان امت رسول الله تفرقه و جدایی نیفتد بیعت می کند.
آن وقت برخی از ما مدعی پیروی آن امام معصوم داریم ولی تفکرمان تفکر تکفیری هاست!
کدام امام گفته که اهل سنت کافرند!
کدام مرجع تقلید تا کنون گفته اهل سنت کافرند!

آری هرکس که دشمن اهل بیت باشد قطعا کافر است.
و منظور ما وحدت با اهل سنتی است که محب اهل بیتند!

-------
1.نهج البلاغه نامه 78
برای مطالعه بیشتر