در یک میوه فروشی بودم که دیدم آقایی داره سیب میخره. همه سیبها رو زرد انتخاب کرد و در آخر یه سیب قرمز روی همه گذاشت بهش گفتم چطور همه سیبها رو یه دست انتخاب کردی ولی سیب آخر رو قرمز؟
گفت: می خوام وقتی به خونه رفتم به خانمم بگم این سیب قرمز رو تنها  برا تو انتخاب کردم.
یه دونه سیب قرمز با یه دونه سیب زرد تفاوت قیمت نداره
 اما به همسرم اعلام می کنم که من به فکر شما هستم!

-----------------

برگرفته از کتاب بسیار زیبای الگوهای خانواده اخلاقی نوشته ی آقای هادی حسین خانی