بین شیعه و سنی اختلاف هست.

اما با این اختلاف چگونه رفتار کنیم؟

یا  واقعا برادرانه با یکدیگر رفتار شود.

و یا که هرکدام، خود را برتر از دیگری بداند و حاضر نباشد، حرف طرف مقابل را گوش کند و او را سرکوب کند.

در فضای اتحاد نمی گوییم دست از اعتقادت بردار.

فقط میگوییم:فضایی ایجاد شود که رفتارهایمان منصفانه و برادرانه باشد نه متعصبانه.

حضرت علی علیه السلام می فرمایند:
انصاف، اختلافات را از بین مى ‏برد و موجب همبستگى مى ‏گردد.
غررالحکم.ح9116