قبلا گفتم که برای ترک گناه کافیه بخواهیم.

شاید فکر می کنید سخت باشه اما اگه بدونیکنترل چشم چه خوبی هایی داره و

یا از عذاب های چشم چرانی با خبر بشیم می تونیم خودمونو کنترل کنیم.

البته کار سختی نیست کافیه یه مدت امتحان کنید: هر وقت شیطون وسوسه کرد سریع پلکتونو ببندین.

به خوبی های کنترل چشم فکر کنید. حس زیباییه.

چند راهکار دیگه:

1. با انسان های موفق رفت و آمد کنید.[نه آدمای بوالهوس و هیز]

2. اگه اهل مسجد نیستید گاهی هم به مسجد برین.

دوستای با صفا پیدا می کنین.

3.از خدا هم واقعا بخواهید کمکتون کنه. مطمئنا کمک می کنه.

4.سعی کنین وقت بیکاری و تنبلی نداشته باشین!

5. تصمیم جدی بگیرین. فایلهای نا مناسب رو  حذف کنید.

6. همیشه به خودت بگو خدا دوسم داره!