خانم ارجمندی بازخوردی داشتن که "غیرت همون حسادته ولی حسادت خوبیه..."

ولی به نظر بنده این دو با هم خیلی فرق دارن.متاسفانه این رو خیلی ها میگن. اما من تو این پست واسطون فرق حسادت و غیرت رو میگم.

حسادت یعنی:ناخشنودی از موفقیت کسی.و از بین رفتن نعمت او.1

حسادت نسبت به همسر یعنی من دوست نداشته باشم که همسرم موفق باشه.

در حالی که غیرت نسبت به همسر یعنی من دوس ندارم امنیت همسرم به خطر بیفته. دوست ندارم همسرم کالای جنسی دیگران باشه.

حسادت برگرفته از کینه و دشمنی است. و غیرت برگرفته از محبت.2-3

دینمون  حسادت رو صفت زشتی می دونه ولی غیرت رو صفتی خوب و نشانه اهل ایمان 4-5

1.    رسائل شهید ثانی ص304

2.    بحار الانوار، ج۷۰، ص۲۴۰

3.    چون همسرش رو دوس داره نگرانش هست و نسبت بهش احساس مسئولیت داره.

4.    رسائل شهید ثانی ص312

5.     نهج الفصاحه ص 587