خجالت نکش

شیخ انصاری،فقیه بلند مرتبه ای که هنوز هم علما و فقها به فهم دقایق کلامش افتخار میکنند...

هر گاه چیزی از ایشان می پرسیدن که نمی دانست،عمدا با صدای بلند می گفت: نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم..

و  این  از آن جهت بود که شاگردانش یاد بگیرند واز گفتن نمی دانم احساس سرافکندگی نکنند.

این مصداق همان نصیحت حضرت امیر است.(حکمت 79)

 

تاثیر این نه گفتن ها !

1.رهایی از دام غرور

2.فرد در باطن از جهل خود آگاه می شود و تلاش  می کند تا علم پیدا کند.

 

برگرفته از سیره نبوی  شهید مطهری ص116

راه روشن جلد 3 ص 136