او نه تنها بهترین دختر پیامبر است. بلکه برترین زن عالم است.

او حتما ازدواجی با شکوه و مجلل دارد!

اگر پدر او اراده کند مسلمانان مال خود که هیچ جان خود را هم می دهند...

 

اما او قرار است الگو واقع شود

او قرار است به بیاموزد که لازم نیست خیلی خرج کنیم.

لازم نیست جهیزیه ای آن چنانی داشته باشیم.

---------

آیا منظور این است که همان چیزی که حضرت جهیزیه داشته اند ما داشته باشیم؟

خیر بلکه هدف اینه که

واقعا به لوازم ضروری اکتفا کنیم.

می توان غذا را در قابلمه پخت پس مایکروفر که واقعا ضرورت ندارد و فقط یک کالای لوکس هست.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...