ضمن عذر خواهی بابت چند روز غیبت

عید مبعث رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم.

امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در پناه حضرت دوست!