خدا به دوستم یه بچه داده

الآن یک سالش و چارماهشه!

اومده بودن خونه ما

خیلی بریز بپاش را انداخته بود خونه مون!

دوستم ناراحت شد و بچه رو زد!

من خیلی نا راحت شدم. او نمی دونست که این رفتارش چقدر تاثیر منفی داره رو آینده بچه اش!

نمی دونست که الآن چطور باید با بچه رفتار کنه!

بخاطر همین کتاب نسیم مهر رو می خرم و بهش هدیه می دم!

ارزشش از هزاران میلیارد هم بالاتره!

این کتاب اگرچه نقاط ضعفی هم داره (مثلا عناوینش بر اساس حروف الفباست  نه بر اساس سن و یا موضوع)

ولی می تونیم حق کودک رو رعایت کنیم!