می گفت:جوانان کمتر میل به ازدواج دارند.

دیگری گفت: مشکل از خیابانهاست!

پرسید چه کسی مقصر این رابطه های خیابانی است؟ به جز والدین،چه کس؟

دیگری:و شاید هم مشکلات اقتصادی!

پرسیدم آیا فقط دولت مقصر است؟؟ اصلا خود دولت را چه کسانی انتخاب می کنند؟

 

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم (سوره رعد-11)

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان تغییر دهند!