ما فطرتا هیچ صفت بدی نداریم. همه چیزمون خوب و به اندازه اس.

 اما برخی کارها موجب میشن. به یه کار ناپسند عادت می کنیم.

علت های بی غیرتی:

1.هوسرانی                مجموعه آثار شهید مطهری ج19، ص 417

2.موسیقی حرام         کافی ج5 ص 536

3.خود کم بینی           مقاله بی غیرتی-اصغر صفرزاده

4.تقلید از غرب

5.عوامل محیطی و تغذیه .برخی گفته اند  که خوردن گوشت خوک موجب کم شدن غیرت میشه           سایت حوزه

 

راهکار:

1.سعی کنیم دیگه در مجالس رقص و ترانه شرکت نکنیم و به جای گوش  دادن به موسیقی حرام به موسیقی های حلال روی بیاریم

آهنگی حلاله که محتوای سالمی داشته باشه و آهنگش رقص آور نباشه مثل آهنگای حامد زمانی و اکثر کارهای محمد اصفهانی

فتوای مقام معظم رهبری: موسیقی حرام است که انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقی دور نموده و به سمت بی‏بندوباری و گناه سوق دهد و مرجع تشخیص موضوع عُرف است.منبع: کلیک کنید

2.(درمان خودکم بینی کلیک کنید!)

3.داستان خر برفت و خر برفتو بخونین!