صحبت کردن یا دوست شدن. و یا خدای ناکرده لمس و...

1.صحبت کردن.اگه همراه با هوس باشه

خب اینکه معلومه (بلکه  هر کار که از روی هوس جنسی با غیر همسرحرامه.)

اما اگه صحبت از رو هوس جنسی نباشه حرام نیست.

اما فقها فرمودن که در مواردی که ضروری نیست مکروهه صحبت کردن.یعنی بهتره صحبت نکنیم.

حضرت علی علیه السلام به زنان جوان سلام نمی داد و می فرمود می ترسم که با این کارِ مستحب در دل من علی اثر بگذاره.

اما رابطه های دوستی و لمسی هم که کلا حرامه.

وقتی یه پزشک به ما میگه این غذا رو نخور.این کار رو نکن. می دونیم که به خاطر خودمون میگه.

 

خدا که آفریینده ی ماست و به همه چیز آگاهه و خیلی خیلی مهربون...

با استناد به کتاب شبکه مفهومی عفاف نوشته مهدی بیاتی از صفحه97 تا 102

منبع حدیث: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏2، ص 648، دار الکتب الإسلامیة،