غیرت خوبه یا بد

اسلام مکتب تعادل و میانه روی است.

و برای غیرت محدوده ای تعریف کرده یه حدی لازم هست و مفید و زیاد تر از اون نابجاست

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: پاکدامنى مرد به اندازه غیرت اوست.

------مردی که خود با زنان نامحرم بگو و بخند داره دیگه غیرتشم کم کم میاد پایین

------مردی واقعا غیرتیه که خودشو بیشتر کنترل می کنه

------هرچی بیشتر پاکدامن باشی  مطمئنا خانمت بیشتر به حرفت گوش می ده

و امام صادق علیه السلام می فرمایند:

مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هر چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتارى، گشاده دستى به اندازه و غیرتِ همراه با خویشتن دارى.

------مرد باید غیور باشد اما همراه با خوشرفتاری

 

 *اما غیرت نا بجا

امام علی علیه اسلام :از غیرت نابجا بپرهیز زیرا این کار، زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن را به تردید مى کشاند.

------مثلا طرف با خواستگار اومدن واسه خواهرش  و یا مادرش مشکل داره

------ویا  فردی شکاکه. و بی جهت به خانمش شک می کنه.

------البته خانم نباید طوری رفتار کنه که شوهرش بهش شک کنه.

اما مردی که بدون دلیل شک  می کنه احتمالا مشکل روانی داره که باید معالجه بشه.