آمارها سخن می گویند!
سخن از یک رشد در راستای حرکت به سمت اهداف دین!
پیامبر اکرم (صلی اله علیه و آله)می فرمایند: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة(1)
طلب دانش بر هر مسلمان مرد و زن واجب است.
آمار انسان های با سواد در قبل از انقلاب 50% اما الآن 90%  است.(2)
آن موقع ایران با تاسف فراوان جزء کشورهای بی سواد محسوب می شد...
و از لحاظ رتبه علمی جایگاهی نداشت اما الآن به رتبه شانزدهم  جهان رسیده.(3)
آری ما توانستیم با سرعتی بالاتر از همه ی جهان حرکت کنیم. و رتبه نخست سرعت پیشرفت علمی را از آن خود کنیم...
البته ما ناراحتیم- هنوز هم عقب هستیم و تلاش بیشتر لازم است...
یک نکته جالب:
در غرب علیه کلیسا به پا می خیزند تا علم رشد می کند.
اما در ایران مسجد قیام می کند و به رشد علمی می رسد.

1. اصول کافی، ج 1، ص 30.