دهه فجر هم

دهۀ فجرهای قدیم

می امد از راه و

باخودش

فیلم های انقلابی و

کمیته و ساواک می آورد

می آمد و با خودش

سرود به لاله در خون خفته می آورد

سرود دیو چو بیرون رود فرشته در آید

اما حالا چه؟

دهه فجر می آید

اما با خودش

جشنواره هایی مبتذلِ

فیلم و موسیقی و تئاتر را آورده است

مانکن های غرب پرست!

فرش قرمز

و هزار کوفت و زهرمار دیگر!

 

 به نقل از einlam.blog.ir