امام حسن مجتبى علیه السلام فرموده اند: 

در دنیا کسى عابدتر از حضرت فاطمه علیهاالسلام نبود.  آن قدر به عبادت مى ایستاد تا پاهایش ورم مى کرد.(1)

 

1.آری بهشت و مقام هایش را به بها دهند نه بهانه!

2.یک سوال: چرا حضرت اینگونه خدارا عبادت می کرد؟

3. یه سوال دیگه: چقدر خدا برایمان مهم است؟

با دوستم رفتیم مسافرت

به محل استراحت که رسیدیم من گرسنه م شده بود و به فکر غذا بودم اما او به فکر نماز...

فهمیدم که چقدر خدا برایم مهم نیست!!!

استغفر الله من کل ذنبی!

 

این رفتارهای ما نشانگر ارزش های ماست! و اهمیت داشتن ارزش نشانگر باور من به یک چیز است.

هر چه قدر خدا را باور داشته باشیم تاثیرش در زندگی مان (و عبادتمان) نمایان می شود!

4. پس "اصل اینه که دلت پاک باشه" درسته

ولی وقتی عملی انجام نشه و یا برعکس باشه، نشانه اینه که دل پاک نیست!

-----------------

1. بحارالانوار، ج 43، ص 61.