لباس فروشی

با دوستم به بازار رفتیم تا لباس بخریم....

طرح های مختلف...از همه رنگ ...

من هم مثله بقیه به فکر این بودم که کدوم یکی الآن مُده! و قشنگ تره!

دوستم گفت نگاه کن! شما واسه کی میخوای بخری؟

گفتم خب واسه خودم! معلوم نیس؟!

گفت این شلواره که می خوای بخری، انصــــافا توش اذیت نمی شی؟؟

گفتم خب چرا.ولی مُده دیگه...

دوستم گفت پس واسه دیگران می خوای بخری دیگه! نه خودت

در ضمن لباس باید پوشاننده باشه!

در حالی که این شلواره موجب خجالت و شرمندگی ت هم میشه!

منم هیچی دیگه دیدم حق با اوست.یه شلوار که هم جنسش خوب بود و هم غربی نبود و هم تولید ملی بود خریدم...

#الگوی_مصرف

#تولید_ملی