به نظرم خیلی ها دوست ندارند که زندگی خوبی داشته باشند!(خودمم  متاسفانه همینطور)

چون راهکار هست اما نمی خواهیم !

یکی به من گفت زندگی خوب از آن اروپایی هاست. ببین چقدر قوانین را رعایت می کنند؟

 

رعایت قانون!

آری در برخی از کشورهای غربی قانون رعایت می شود اما به زور!

یعنی اگر جریمه ها برداشته شوند و پلیسی نباشد ....؟

سبک زندگی اسلامی نمی گوید پلیس بیشتر باشد!

بلکه هرکس پلیس خود است!

می گوید تقوا

یعنی من! خودم !

جلوی خطای خودم را بگیرم!

خداوندا ما را از متقین قرار ده!