روزی هم ما از خواب بیدار می شویم!
می گویند چقدر در دنیا بوده اید؟
می گوییم:
لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ
 روزى یا پاره‏ اى از روز را مانده‏ ایم!
آیا بهتر نیست قبل از رسیدن به مقصد بیدارشویم؟