در حال عبور از کوچه بود، دید که امروز با روز های گذشته فرق دارد، از جوانی که در آن حوالی بود پرسید: این فردی که هر روز بر سرم خاکستر می ریخت، کجاست؟[مثل اینکه خبری از او نیست]

جوان گفت: منظورتان عامر است؟ عامر مریض است و در بستر بیماری...

 

نمی دانست تعجب کند یا خجالت بکشد!

آیا این محمد است که به عیادتم آمده! همو که...

 بار سنگین خجالت و شرمساری بیشتر از بیماری، عامر را اذیت می کرد؛ ولی حال تازه ای به او دست داد، حالا نه دیگر از او کینه ندارد بلکه به او علاقه مند شده.

 در حالی که به شدّت می گرید خطاب به پیامبر عرض می کند: آیا لیاقت مسلمان شدن را دارم؟

رحمت عالمیان با مهربانی فرمود: آری! 

------

بازنویسی از کتاب مثالهای زیبای قرآن نوشته آیةالله مکارم ج1ص 203