یکی از آسیب های فضای مجازی اهمال کاریه

همون پشت گوش انداختن خودمون!

چه بسیار فرصتها رو که به خاطر همین پشت گوش انداختن از دست میدیم

برای درمان اهمال کاری 

کتاب اهمال کاری،بررسی علل، راهکارها و درمان نوشته مرتضی آقا تهرانی رو تهیه بفرمایید و بخونید امیدوارم که موثر واقع بشه

من خودم قبلا خوندمش ولی دوباره احساس می کنم که...

البته اگه نمی تونین بخرین اینجا کلیک کنید و آنلاین بخونید!