جوان دارای احساسات و غرائزی است که با ازدواج استعدادهایش شکوفا،جسمش چابک،روحیه اش قوی می گرددو تبدیل می شود به عضو مفید جامعه.
اما برنامه ریزی می شود، هزینه می شود، تلاش می شود تا این جوان منزوی، بی انگیزه، منحرف، دارای افکار التقاطی و... گردد.
به چه وسیله ای؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دوران جوانی خود (دهه 40) کتابی در این رابطه نوشته اند که واقعا مفید و کاربردیه!

کتاب مشکلات جنسی جوانان، بازبانی شیوا و مختصر در دو بخش به مشکلات ازدواج جوانان و انحرافات جنسی جوانان می پردازد.
جهت مطالعه آنلاین کلیک کنید

البته اگه بخرین و بخونید خیلی خیلی بهتره!(قیمتش خیلی مناسبه )